Video: MICROTOPONIMIA VITAL

“MICROTOPONIMIA VITAL” é o título do vídeo de Francisco Freire sobre a microtoponimia e a recollida de topónimos que se está a facer desde o Concello de Pontevedra.