Luís Amado Carballo (1901-2001)

Contidos: vida e obra do poeta pontevedrés, con especial atención ao seu contexto familiar,
cidadán e xeracional. Incide sobre todo na súa produción literaria e xornalística.
Material: 17 láminas de 90x130cm. a catro tintas.
Observacións: precisa ser colgada.
Lugar de recollida e devolución: Pazo da Cultura