Eladio Rodríguez

Contidos: por medio de imaxes acompañadas dun pequeno texto mostra a vida do autor e,
sobre todo, o seu labor como un dos intelectuais máis activos no eido do galeguismo.
Material: 16 paneis ploteados a catro tintas, en formato de 90x130cm.
Observacións: precisa ser colgada.
Lugar de recollida e devolución: Pazo da Cultura