pola vida e pola lingua

APEGO pola vida e pola lingua

Exposición Bravú XX (1994-2014)

A noite Santos de 1994, nunha taberna de Viana, Chantada, naceu o bravú. Unha etiqueta creada polos propios músicos que serviu para bautizar o rock...

Manuel Murguía

A mostra céntrase na vida e obra do autor. Material: 19 paneis flexíbeis e plastificados, de 50x65cm. O primeiro panel é introdutorio 9 son paneis explicativos, centrados na...

Alexandre Bóveda

Contidos: esta mostra busca achegar a figura de Bóveda ao público e proporcionarlle unhas mínimas nocións sobre o seu labor como un dos persoeiros máis importantes...

Eladio Rodríguez

Contidos: por medio de imaxes acompañadas dun pequeno texto mostra a vida do autor e, sobre todo, o seu labor como un dos intelectuais máis...

Os traballos de Xaquín Lourenzo

Percorre a vida e a obra do autor. Recolle os seus estudos e traballos etnográficos e mais a súa obra O Tardo. Material: 17 paneis de 70x100cm,...

Frei Martiño Sarmiento

Contidos: percorre a vida e obra deste autor e a estreita relación do padre Sarmiento con Pontevedra. Material: 18 paneis de 132x95 cm Observacións: os paneis están...

Luís Amado Carballo (1901-2001)

Contidos: vida e obra do poeta pontevedrés, con especial atención ao seu contexto familiar, cidadán e xeracional. Incide sobre todo na súa produción literaria e...

Avilés de Taramancos. Fotobiografía

Contidos: percorrido pola biografía do autor noiés, a infancia, a mocidade, a etapa de Colombia, o retorno a Galicia e a súa actividade literaria e política. Material:...
X