Castelao para nenos e nenas

Debuxos de Pepe Carreiro, capas de libros de Castelao, debuxos de Castelao centrados nos nenos e nos animais, fotografías que ilustran a vida do rianxeiro desde...

Avilés de Taramancos. Fotobiografía

Contidos: percorrido pola biografía do autor noiés, a infancia, a mocidade, a etapa de Colombia, o retorno a Galicia e a súa actividade literaria e política. Material:...

Luís Amado Carballo (1901-2001)

Contidos: vida e obra do poeta pontevedrés, con especial atención ao seu contexto familiar, cidadán e xeracional. Incide sobre todo na súa produción literaria e...

Frei Martiño Sarmiento

Contidos: percorre a vida e obra deste autor e a estreita relación do padre Sarmiento con Pontevedra. Material: 18 paneis de 132x95 cm Observacións: os paneis están...

Eladio Rodríguez

Contidos: por medio de imaxes acompañadas dun pequeno texto mostra a vida do autor e, sobre todo, o seu labor como un dos intelectuais máis...