Inscríbete ao Apego

Xa estades inscritos (requirido)

Nome do/s adultos acompañante/s (máximo 2) (requirido)

Nome dos peques que inscriben (ou nome previsto) (requirido)

Data de nacemento (ou data prevista) (requirida)

Teléfono de contacto (requirido)

E-mail (requirido)

Enderezo postal (requirido)

Indica os obradoiros nos que solicitas praza (requirido)

O envío desta solicitude non conleva a concesión de praza.